choose: english version / wybierz: polska wersja językowa english version polska wersja
Rozmiar: 27707 bajtów
  home / news / contact / newsletter                     about us /breed /males & females /puppies /sport /gallery / adoptions  /links


TO BACK

HOW TO CONTACT US?

Correspondence address:
Polarctica Kennel
Malgorzata Krzeminska
14 Paderewskiego street
93-509 LODZ
POLAND


Mobile :
+48 0-609-567-135

E-mail:
huskyzone@interia.pl


Wyślij e-mail!
www.huskyzone.pl *  All Rights Reserved * © Huskyzone 2003 - 2021  *  Webmaster: M.Krzemińska